Happee seurastrategia

Happee tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita mahdollisuuksia salibandyn harrastamiseen. Happee rakentaa kaudella 2024-2025 uuden seurastrategian (5-vuotisstrategian) ja se jalkautetaan toimintaamme kaudelle 2025-2026. Strategiaa tarkistetaan jatkossakin jokaisen kauden aluksi. Strategia sisältää toimenpidesuunnitelmia (kehityshankkeita), joilla on omat aikataulunsa. Seuran hallitus vastaa strategian päivittämisestä ja seuraa jatkuvasti kehityshankkeiden etenemistä.


Arvot

Urheilullisuus

  • Urheilullisuus tarkoittaa seurassamme hyvinvointia, kehittymistä ja onnistumista liikuntakasvatuksen kautta. Lapset ja nuoret oppivat parhaiten kehittämään itseään vanhempien antaman esimerkin kautta. ”Nukun riittävästi, syön ja juon terveellisesti, opin liikkuvaksi, kasvan liikunnan avulla”.

Sitoutuminen

  • Kaikilla toiminnassa mukana olevilla henkilöillä on tiedossa seuran toimintatapa ja arvot. Kaikki toimivat näiden samojen periaatteiden mukaisesti ja osallistuvat aktiivisesti seuran ja joukkueen yhteisiin tapahtumiin. Seuran jäsenet ovat ylpeitä omasta seurastaan ja ovat siten valmiita antamaan oman panoksensa seuratoiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Jokaisen seuran jäsenen oma toiminta antaa vahvan viestin Happeen tavasta toimia ja osoittaa, että toimimme arvojemme ja periaatteidemme mukaisesti.

Suunnitelmallisuus

  • Suunnitelmallisella toiminnalla haluamme varmistaa seuratoiminnan jatkuvuuden sekä harjoittelun ja pelaamisen laadun. Luomme yrittämisen kautta kehittymiselle hedelmällisen ilmapiirin ja huomioimme henkilökohtaisen ahkeruuden ja edistymisen.Suunnitelmallisuus liittyy myös koko seuran johtamiseen ja toimintaan, jonka tavoitteena on kehittyminen ja korkea laatu. "Luotan, että säännöllisestä harjoittelusta syntyy näkyviä tuloksia".

Arvostaminen

  • Jokainen seuran jäsen on tärkeä. Jokainen jäsen on tasa-arvoinen ja jokaiselle pyritään tarjoamaan turvallinen toimintaympäristö ja olosuhteet. Tarjoamme pelaajille jokaisessa hirvipolun vaiheessa parhaan mahdollisen tuen ja ympäristön toteuttaa omia tavoitteitaan niin kilpa- kuin harrasteurheilussa. Valmentajille tarjoamme ajantasaisen mahdollisuuden kouluttautua ja kasvaa omalla valmentajapolullaan. Arvostamme myös oman seuramme toimintaa.


Kasvatuksellisuus

  • Haluamme tarjota turvallisen, kannustavan ja monipuolisen toimintaympäristön, joka tukee lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kokonaisvaltaista kasvua ihmisenä. Haluamme tarjota kaikille läpi elämän kestävän salibandyn harrastamisen. Haluamme saada jokaisen seurassamme salibandya harrastavan kokemaan sen, että vaikka joukkue koostuu erilaisista yksilöistä, on yhteistyöllä, suvaitsevuudella, toisen rohkaisemisella ja tukemisella mahdollista toteuttaa yhteinen tavoite. Tavoitteena on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista ja nuorista kehittyy yhteiskuntakelpoisia itsestään ja toisistaan huoltapitäviä, sekä terveen omanarvon tuntevia kansalaisia. Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että jokainen aikuistuva nuori löytää paikkansa yhteiskunnasta opiskelun tai työn merkeissä.

Visio

Happeen toiminnan tavoitteet 5 vuodelle 2017-2022


Happee Ry yhdistyksen säännöt

Jäsenenä sitoudut noudattamaan seuramme sääntöjä. Tutustu seuramme sääntöihin tästä: Happee ry yhdistyksen saannot.pdf

Happee Ry

0792665-8

Toimisto: Pääskyntie 4

40320 JYVÄSKYLÄ