Joukkue

Maalivahti

Aaltokallio Miika
2
Mutanen Ville-Samuli
51
Tähtinen Leevi
95
Karjalainen Ville

Puolustaja

Kakko Otso
Kangas Aleksi
4
Kunelius Jaska
8
Sieppi Julius
17
Honkonen Joni
39
Hukka Janne
47
Malkamäki Miika
70
Töytäri Otto
89
Tuovinen Toni

Hyökkääjä

Kuosmanen Erkki
Kääriäinen Petteri
Rautiainen Juha
6
Heinonen Eino
11
Määttä Mikael
14
Ruuskanen Olli
33
Salonen Max
40
Juvonen Heikki
49
Taimisto Tommi
63
Karanta Santeri
67
Häkkinen Lauri
72
Grönfors Samuli
78
Hirvonen Jarno
86
Toivonen Jussi
92
Pernu Valtteri

Toimihenkilöt